Dayan be gönlüm!. Bîçâre değilsin Yaradan sana yâr. Kimsesiz değilsin, yanında "Kimsesizler kimsesi" var! Biliyorum! Sığmazsın hiç bir yere bu sevdayla, dünya sana dar! Ama dayan gönlüm! Dayan ki her gecenin mutlaka bir sabahı var!.

Archive for Nisan 2, 2008

DİN NASİHATTIR” HADİSİ ÜZERİNE

y1px9625i1kvanheh7rmr12xt3yeni3qz2y1px9625i1kvanheh7rmr12xt3

 

اَلدِّينُ النَّصِيحَةُ  قُلْنَا: لِمَنْ )يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟( قَالَ: لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلأئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ         

(Allah Rasûlü) “Din nasihattır/samimiyettir” buyurdu. “Kime Yâ Rasûlallah?” diye orduk.

O da; “Allah’a, Kitabına, Peygamberine, Müslümanların yöneticilerine ve bütün

müslümanlara” diye cevap verdi. Müslim, İmân, 95.

Arif Gezer
Camilerimizin hemen hepsinde minberlerin kapısının üstünde
şu hadis-i şerif vardır: “Din nasihattır”.
Bu ifade şu hadisin ilk kısmıdır. “Din nasihattır.
Kime ya Rasulallah?
Allah’a, Kitabına, Rasûlü’ne. Müslümanların imamlarına
 ve cemaatına.” (Buharî, Müslim, Nesaî)

“Din nasihattır” ifadesini yalın olarak ele aldığımızda, nasihat kelimesinin manasını “öğüt vermek, doğru yolu göstermek”
 olarak ele almak ve buradan hareketle vaaz ve nasihatın
yapıldığı minberin kapısına bu yazıyı asmak,
 yerinde bir hareket gibi değerlendirilebilir.
 Fakat bu ifadeyi, bir parçası olduğu yukarıdaki ana hadis içinde mütalaa ettiğimiz zaman başka bir anlamla karşılaştığımızı görmekteyiz: “İhlas, samimiyet, sadakat ve itaat.”
Bu dört kelime, anlam bakımından birbirlerine yakın olmakla
beraber, “öğüt vermek” mefhumundan bir hayli uzaktırlar.
“Nasihat” kelimesinin manasını arap lügatlerinden
araştırdığımızda, karşımıza çıkan açıklamaların bizim işaret
ettiğimiz mana yönünde olduğu görülmektedir.
Şu ayeti kerimede de nasihat kelimesinin kökü olan
nasaha kelimesi yukarıda verdiğimiz anlamda kullanılmıştır:
“Zayıflara, hastalara, harcayacak bir şey bulamayanlara,
 Allah ve Rasulü’ne nasih (sadık) kaldıkları müddetçe
(sefere katılmamalarından ötürü) bir günah yoktur.”
 (Tevbe/91) Bu ayetin tefsirini yaparken Kurtubî şöyle
demektedir: “Hakkı tanıyıp kabul ettikleri, Allah’ın evliyasını
sevdikleri ve düşmanlarına buğz ettikleri müddetçe sefere katılmamalarından ötürü onlara bir günah yoktur… 
Şu hadiste geçen nasihat kelimesi de ihlas ve sadakat
anlamında kullanılmıştır:
“Rabbine karşı ibadet görevini ve efendisinin kendi
üzerindeki nasihat ve itaat haklarını yerine getiren bir
köle için iki ecir vardır.” (Buhari)Bir kölenin efendisine
öğüt vermesi pek mümkün olmayacağından, bu hadisteki
 nasihat kelimesinin manası sadakat olarak anlaşılmalıdır.
Sonuç olarak şunu söylüyoruz: Evet din, gerçekten nasihattır.
 Fakat bunun manası; “din öğüttür” şeklinde değil, “din ihlastır, sadakattir ve itaattir” olarak anlaşılmalıdır. Bu bakış açısı
kavranıldığı zaman anlaşılacaktır ki, “din nasihattır” ifadesinin
yeri, camilerdeki minberlerin kapısı değil, müminlerin kalbidir.

Image Hosted by ImageShack.us ALANINA EKLEMEK ISTERSEN BLOG ALA BAS SENIN OLSUN

          who's online      


Etiket Bulutu