Dayan be gönlüm!. Bîçâre değilsin Yaradan sana yâr. Kimsesiz değilsin, yanında "Kimsesizler kimsesi" var! Biliyorum! Sığmazsın hiç bir yere bu sevdayla, dünya sana dar! Ama dayan gönlüm! Dayan ki her gecenin mutlaka bir sabahı var!.

Archive for Nisan 3, 2008

‘ONU YİNE GEÇEMEDİM’

 
 
indiceicon1pz3indiceicon1pz3

   M. Nezir Gül 
  
   Hak yolunda yarışmak, güzellik, iyilik ve takvada din kardeşleriyle tatlı

bir rekabet içinde olmak ne güzel!
   Hz. Ebubekr (R.A.) ile Hz. Ömer (R.A.) bu rekabetin en güzel örneklerini
sergilemişlerdir. Onlar bir hizmet, bir faaliyet, hele de infak sözkonusu
 olduğunda hemen öne çıkıp hiçbir fedakârlıktan kaçınmamışlardır.
   Hz. Ömer, cihad için hazırlıkların yapıldığı, müslümanların güçleri
oranında katkıda bulundukları bir dönemde kendi kendine der ki:
   – Geçersem Ebubekr’i bu sefer geçerim…
   Her müslüman yapacağı yardımları getirip Peygamber Efendimize
(A.S.) vermektedir. Hz. Ömer’de malının yarısını alıp getirir ve teslim eder.
   – Ailen için geride ne bıraktın?
   Efendimizin bu sorusuna cevap gelir Hz. Ömer’den:
   – Diğer yansını bıraktım, ya Rasulallah!
   Bir müddet sonra Ebubekr (R.A.) gelir ve getirdiklerini verir.
   – Ey Ebubekr, sen çoluk-çocuğuna ne bıraktın?
   Cevap çok manidardır:
   – Onlara Allah ve Rasulü’nü bıraktım.
   Bu kez de geçememiştir Ebubekr’i. Çünkü O malının tamamını getirmiştir.
 Cihada, malının tümüyle ve bedeniyle katılmıştır. Hz. Ömer (R.A.) kendi
kendine hayret eder ve düşünür: "Hiçbir şeyde ben O’nu geçemem."
   Mü’minler durumu gıptayla değerlendirirken, bazı münafık ve kâfirler
 ise kınarlar Hz. Ebu Bekr’i. Çünkü onların ötelere kapalı kalpleri,
 Allah için yardımın ne manaya geldiğini kavrayamıyordu. Allah’ın vereceği
 büyük mükafattan haberleri yoktu.
 "Size verilen şey, bu dünya hayatında geçinmek içindir.
 Allah’ın nezdindeki (mükafat) ise daha hayırlı daha süreklidir Bu mükafat,
 iman edenler, salih amel işleyenler, Rablerine dayanıp güvenenler içindir."
 (Şura/36) İslâm’ın ilk halifesinin bu yardımı üzerine indiği de söylenen
 bu ayetin ruhuna, günümüz müslümanları ne kadar muhtaç!..
 Ey Allah’ım! Bize hem bu dünyada hem ahirette bitmez tükenmez
 nimetlerini esirgeme. Yalnız sana inanıp, iyi işler yapmayı lütfunla nasip eyle.
Sadece sana güvenen kullarından eyle…
 

Image Hosted by ImageShack.us ALANINA EKLEMEK ISTERSEN BLOG ALA BAS SENIN OLSUN

          who's online      

 

Etiket Bulutu