Dayan be gönlüm!. Bîçâre değilsin Yaradan sana yâr. Kimsesiz değilsin, yanında "Kimsesizler kimsesi" var! Biliyorum! Sığmazsın hiç bir yere bu sevdayla, dünya sana dar! Ama dayan gönlüm! Dayan ki her gecenin mutlaka bir sabahı var!.

Archive for Nisan 6, 2008

ﻬஐ♥ ﷲ ♥ஐﻬGENİŞ KAPSMALI BIR DUAﻬஐ♥ ﷲ ♥ஐﻬ

 
 
 Image Hosted by ImageShack.us   Image Hosted by ImageShack.us
KARDEŞİM GÖNLÜNE SALĞLIK ELFÜ ELFİ AMİN
                                                                    
 diamondsdiamondsdiamonds
Elhamdü lillahi rabbil alemin.Vel akibetü lil müttakin.Vela udvane illaalez zalimin.
Vessalatu vesselamu ala resülina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmein.Ey
istediğini istediğine istediği anda veren ve istediği anda alma kutretine sahip olan
yüce ALLAH’ım,Ey dualara icabet eden, bize şahdamarımızdan daha yakın olan,
esirgeyen,bağışlayan, lütfeden ALLAH’ım.Ey yerleri ve gökleri yaratan, gizli ve
açık her şeyi hakkıyla bilen, mülkün ve saltanatın ve bütün varlıkların sahibi,
gözden uzak gönle yakın, her şeyekadir olan yüce ALLAH’ım.Ey hesap gününün
 sahibi, rahmeti gazabından çok, insan ve cinleri ancak ibadet etsin diye yaratan,
ilk emri ( oku ) olan, alemlerinRABBİ ALLAH’ım.Ey şekil verenlerin en güzeli olan,
bağışlaması ve ihsanı sonsuz olan ALLAH’ım.Ey yalnızların en yakını, tek başına
kalanların dostu, çaresizlerinyardımcısı, fakirlerin sonsuz serveti, zayıfların kuvveti,
gariplerin şikayet mercii olan yüce RABBİMİZ.Ey geceyi gündüze, gündüzü geceye
katan,azameti ve yüceliği olan,ihsanı bol, rahmeti bol olan RABBİMİZ.
Bütün hamd ü senalar sanadır.Övgü ve şükürler sanadır,dua ve niyazlar,yalvarış ve
yakarışlar, dile getirdiğimiz getiremediğimiz her türlü eşsiz hamd ve sena ancak
sana mahsustur ALLAH’ım.Biz ancak sana ibadet eder ve ancak senden yardım
dileriz, ancak senin için namaz kılar ve ancak sana secde ederiz, yalnız sana yalvarır,
 ancak sana koşar ve sana yaklaştıracak şeyleri kazanmaya çalışırız.Böylece biz,
huzuruna geldik, boynumuzu büktük, ellerimizi sana açtık : -Ey kerim ve rahim
olan RABBİMİZ, kendimizi senin uçsuz bucaksız inayetine, yardımına, lütfüne,
 rahmetine, keremine bıraktık. Senden yardım bekliyoruz.Belki layik değiliz,
 belki yüzümüz yok, belki hakkımız değil, ancak biliyor veikrar ediyoruz ki :
 – senden başka gidecek yolumuz yok, senden başka tutunacak ipimiz yok,
 senden başka sığınacak kapımız yok, senden başka kimsemiz yok. Biz seni
istiyoruz,maksudumuz sensin, bütün istediğimiz senin bizdenrazı olmandır,
 bize yar ve yardımcı olmandır.Ey ( ol ) emriyle bilinen ve bilinmeyen, görünen
ve görünmeyen sayısız alemleriyaratan ve( yok ol ) emriyle de her şeyi bir anda
yok etme gücüne sahip olan, rahman ve gufran olan, gerçek olarak biliriz ve
bildiririz ki, senden başka ilah yoktur.Ey yüceler yücesi, var ve bir olan
ALLAHİMBana dua edin, duanızı kabul edeyim buyurdun.Duanız olmasa
neyinize kıymet edeyim buyurdun.Bizim şu acizane, halisane, salihane, duamıza
icabet eyle,Bize zatına kul ve kurban olanlardan eyle,En güzel isimlerinle bize
tecelli eyle.Bizi, hakkı bilenlerden, hakka tabi olanlardan ve hakkı yaşayanlardan
eyle.Bizi, batılı batıl bilip, batıldan kaçanlardan eyle.Bizi, rızanı kazananlardan,
rahmeti rahmana kavuşanlardan eyle.Bizi, zikrinle dolup taşanlardan, senin
yolunda ölenlerden eyle.Bizi, cennetine girenlerden, cehenneminden azad
olanlardan eyle.Yalvarıyoruz, bizi, cemalini, rüyetini görenlerden eyle
YA RABBİ.
Sevgili Peygamberimize salat-ü selam, vesile, üstünlük ve yüksek dereceler
ikram eyle.Onu vaat ettiğin makam-ı mahmuda nail eyle.Şüphesiz sen vaadinden
dönmesin.Ehli beytini, ashabını ve Onun izinde yürüyenleri her türlü ihtirama
ve muhabbete nail eyle.Bizi, iki cihan güneşinin sünneti seni yelerini
yaşayanlardan eyle.Livaül hamd sancağı altında toplananlardan, Ona komşu
olanlardan eyle.Onu derdimizin dermanı, karanlık gecemizin meşalesi eyle.
Gözümüzün nuru, gönlümüzün süruru eyle.Bizi, Onun yolunda şaşırmadan
yürüyenlerden eyle.Fahri kainat mefhari mevcudat olan peygamberimizin
 şefaatine bizi de nail eyle.Bizi, Ona yakın eyle, bizi Ona muhtaç eyle.Bizi,
 Ona ümmetolma şeref ve şuurunu taşıyanlardan eyle YA RABBİ.amin
ALLAH’IM Sen affedicisin, affı seversin, bizi ve bütün inanları affeyle.
Hatayla işlemişolduğumuzbütün günahları affeyle.Bize rahmetinle, şerefinle,
bereketinlemuamele eyle.Bize kereminle, ihsanınla, fazlınla ikram eyle
Bizi bağışlayarak bize merhamet eyle.Bize nasuh bir tevbe ve hidayet ihsan eyle
.Tevbemizi kabul edip bizi mağfiret eyle.ALLAH’IMKuranı kerim hürmetine,
 Onun bereketiyle bizi affeyle.Bizi, kuranı kerimi okuyanlardan, anlayanlardan,
yaşayanlardan eyle.Kuranı kerimi dünyada arkadaş, kabirde yoldaş, nuruyla ahiret
şefaatci eyle.Bize, kuranı kerimin saadetini, selametini nail eyle.Bizi, kuranı kerimin
kerametiyle mükerrem eyle YA RABBİ.ALLAH’IM Bizi, son nefesimizde, iman ile,
 İslam ile, kuran ile, göçenlerden eyle.Kelimei şehadet, kelimei tevhidi söyleyerek
ruhlarını teslim edenlerden eyle.( EŞHEDÜ ENLA İLAHE İLLALLAH VE
 EŞHEDÜ ENNE MUHAMMEDEN RESULULLAH )Darı bekaya aşk ile, vecd ile,
 heyecan ile, neşe ile gidenlerden eyle.Bizi, ve sevdiklerimize güzel ölümler lutfeyle.
Bizi, ölmeden önce ölenlerden eyle
YA RABBİ.Hayatta iken yaptığımız bütün ibadat
 ü taatlerimizi, ihsan ile makbul eyle.Hoşnutluğunu kazandıracak, kusursuz
kullukta bulunma imkanlarını lutf eyle.Bizi, rızanı kazanmak için acele edenlerden,
 ameli Salih işleyenlerden eyle.Hakiki iman edenlerden, yoluna yönelenlerden,
emrine kulak verenlerden eyleBirbirine karşı hakkı ve sabrı tavsiye edenlerden,
zikredenlerden, şükredenlerden eyle.İyilik ve güzellikten yana olan, hayır ve
hizmetten geri durmayanlardan eyle.Bahtiyar kullarının amellerini işleyenlerden,
 maksuduna muradına erenlerden eyle.Böylece bizi, razı olduğun sevgili ve seçkin
 kullarından eyle YA RABBİ.ALLAH’IMBizi, nefsimizin çılgın istek ve arzularından
muhafaza eyle.Bizi, iyilik yaptığında sevinen, kötülük işlediğinde pişman olup af
dileyenlerden eyle.Bizi, nimetlerin karşısında nankörlük edenlerden değil, bol bol
 hamd edenlerden eyle.Bizi, hidayete erenlerden, muttaki, muvahhid, mücahüd
olan güzel kullarından eyle.Bizi, cihad edenlerden, şehit olanlardan eyle.
Bizi, huzurundan boş çevirme, lutfunu nail eyle YA RABBİ.
Bize, küfre açık kapı
bırakmayan bir iman nasip eyle.Bize, hayırlı ve huzurlu ömürler ihsan eyle.
Umduklarımıza nail eyle, korktuklarımızdan emien eyle.Ayıplarımızı ört,
kalplerimizi pak eyle.Hayırları feht eyle, şerleri def eyle, sunumuzu hayır eyle.
Kulluk edenlerden, affına erenlerden eyle.Doğruyu söyleyenlerden, yanlışa
düşmeyenlerden eyle.Hakikatten şaşmayanlardan, doğru yolu bulanlardan eyle.
Sevdiklerini sevenlerden, sevmediklerini görmeyenlerden eyle.Erdirdiğin kullarınla
 dolup taşanlardan eyle.Feleha, kurtuluşa kavuşanlardan, aşkınla yanıp tutuşanlar
dan eyle.Senin var ve bir olduğunu bilenlerden, şirke düşmeyenlerden eyle.
Cehennemden azad olup, cennetine dahil olan, mukafata erenlerden eyle.
Bizi, cemalini görenlerden eyle YA RABBİ.Hastalarımıza şifalar lütfeyle,
dertlerimize devalar bahieyle.Borçlarımıza edalar ihsan eyle, bize bol ve geniş
rızıklar lütfeyle.Helal ve bereketli kazançlar bahşeyle.Mutlu ve umutlu yarınlar
ihsan eyle.Ya RABBİ, muradı olan kardeşlerimizin muradlarını lütfeyle.
Borcu olan kardeşlerimize ödeme imkanlarını müyesser eyle.Hepimize iyilikler,
güzellikler ve hayırlar ihsan eyle.Din ve dünya işlerimizi islah eyle,Biz bilmeyiz
istemesini, sen verirsin en iyisini, hakkımızda hayırlısını ihsan eyle YA RABBİ.
Bizi, Kevser havuzundan hiç susamayacak şekilde bir yudum dahi olsa içenlerden
eyle.Amel defterini sol ve arka tarafından değil sağından alanlardan eyle YA MUİD
Sırat köprüsünü kolayca geçenlerden eyle YA RABBİ.Bazı yüzlerin siyahlanıp
bazılarının da beyazlanacağı o günde yüzümüzüak eyle YA RABBİ.Kıyamette
o dehşet günde, yüzlerimizi nurunla nurlu eyle ya RABBİ.Kulaklarımızı kötü
sözlerden, boyunlarımızı cehennem azabından muhafaza eyle YA HAMİD
Gözlerimizi haramdan, dillerimizi yalandan, kalbimizinifaktan muhafaza eyle
 YA MUHSIİşlerimizi zorluktan, amellerimizi gösterişten,bizi kinden, nefretten,
 hasetten muhafaza eyle.Riyalıktan, kibirden, öfkeden,şehvetten,ve şeytanın
tuzaklarından muhafaza eyle YA MANİUBizi, şöhretten, kaypaklıktan, heva ü
hevese kapılmaktan muhafaza eyle YA GANİYYU.Bizi dünyada rezil olmaktan,
ahirette de azabından muhafazaeyle YA RABBİ.ALLAH’ım, bir birimize düşman
 olduk,bize bir birimizi sevmenin,nefsimizi ve hırslarımızı yenmenin,yollarını göster
 ya RABBİ…sevmesini unuttuk,bir birimize kin kustuk,sevmediğimizi hain ilan
ettikaleyhinde iftira ürettiksen bize sevmeyi öğret,sen kalbimizi sevginle doldur ya
 RABBİ…az çalıştık, çok konuştuk,düşmanlarımız boş durmadı, biz yattık uyuduk
her iyiliğin kerametini kendimizden bildikkendi kendimizi bile tanıyamadıkyedik,
ictik gün gecirdikbu saltanat böyle devam eder sandıkbir gün ayağımızın kayacağını
düşünmedikbizden de hesap sorulacağını unuttukşimdi karşındayızboynumuz bükük,
 elimiz boşgünahımız çok, sevabımız hiç yoksen bizi affet ya RABBİ….vatan dedik,
 millet dediksenin dinin, devletin dedikbiz bunlara hizmet edemedikBunlara hizmet
edenleri de engelledikdüşmanlarla koyun koyuna girdik tevbe, tevbe tevbe ediyoruz,
sen tevbeleri kabul edensinsen bize merhamet eyle ya RABBİALLAH’ım,
gücümüz yok, derdimiz çok,düşmanlarımız kinci, dostlarımız nerde?ama sana
inancımız sonsuzsen sana inanları kayıransınbizi koru, bizi esirgeyardımına
muhtacızsen bizden merhametini esirgeme ya RABBİ…ALLAH’ım emrettik
lerinden kacındık,yasakladıklarına açıldık,emirlerini tutanı suçladık,hatamız
büyük, kusurumuz çoktur,ama senin rahmetin gazabından büyüktürsenden yine
sana sığınıyoruzsenden af diliyoruzsen bizi geri çevirme ya RABBİ…ALLAH’ım,
şehitlerimizi unuttuk, yetimleri ihmal ettikyakınlarımızı unuttuk, ihmal ettik
mağdurlarımızı unuttuk, feryatlarını duymazdan geldikhazıra konduk ve
nankörleştiksen bizi doğru yola sevket ya RABBİ…ALLAH’ım,sana yalvarıyor,
senin huzurunda tekrar söz veriyoruzbundan sonra senin yolundan
 ayrılmayacağız
senden başka dost edinmeyeceğizsenin adını ve dinini çıkarlarımız için kullan
mayacağızbizi senden ayırma ya RABBİ…ALLAH’ım,İslam alemine, Türk
milletine kem gözle bakanları İSLAH EYLE ıslah olmuyorsalar kahrı perişan
eyle , bu cennet vatanı başkalarına peşkeş çekenleriyok etmeyi bizi nasip eyle
 ya RABBİ…bu uğurda savaşacağız gerekirse şehit olacağızbize sabır ver, güç ver
bize VATAN uğrunda şehit olmayı nasip eyle ya RABBİ…
 

Image Hosted by ImageShack.us ALANINA EKLEMEK ISTERSEN BLOG ALA BAS SENIN OLSUN

          who's online      

 

Etiket Bulutu