Dayan be gönlüm!. Bîçâre değilsin Yaradan sana yâr. Kimsesiz değilsin, yanında "Kimsesizler kimsesi" var! Biliyorum! Sığmazsın hiç bir yere bu sevdayla, dünya sana dar! Ama dayan gönlüm! Dayan ki her gecenin mutlaka bir sabahı var!.

Archive for Nisan 11, 2008

ﻬஐ♥ ﷲ ♥ஐﻬSOHBETLE İRŞAD NAZARLA TEDAVİﻬஐ♥ ﷲ ♥ஐﻬ

 

15ed375

   Dr. Dilaver Selvi
   
 Sohbet beraberlik demektir. Halk dilinde sohbet deyince vaaz ve nasihat türü

konuşmalaranlaşılır. Dinimizde ise dille yapılan nasihattan çok, aynı mecliste bulunmak,
 yan yana durmak, kalplerle kaynaşmak, sözden çok davranışlarla anlaşmak,
halden anlamak, hal ve tavırlarla biribirini etkilemek, içten içe dertleşmek,
 gönülden gönüle haberleşmek kastedilir.Bu manaya uygun olarak
Hz. Rasulullah (A.S.)
Efendimizin nurlu nazarları altında oturan, kendisiyle aynı meclisi paylaşan,
 ona sevgiyle gönlünü açıp kalbini ilahi nurlarla dolduran ve şerefli sohbetlerine
 katılan müminlere “Sahabe” denmiştir. Sahabe-i Kiram, baş ve gönül gözleriyle
Rahmet Peygamberi’nin (A.S.) nurlu yüzüne bakıp, saadetli kalbinden ilahi
nuru çekmişler,Rabbani şuur elde etmişlerdir. Allahu Tealâ’nın cemalini ve
en büyük ayetlerini gören Peygamber gözleri de Ashab-ı Kiram’a nazar
 ettikçe, ashabın kalpleri açılmış,imanlarına iman katılmış, yakinleri artmış,
 vesvese kesilmiş, gönülleri sevgiyle dolmuştur.
 Yani Hz. Rasulullah’ın (A.S.) gönlü, ashabın gönlünü beslemiştir.
y1p_-3chavxcoKmr_bNkVfnouZ0hGM68L1K7K-bncZqxdChy5_DngaEOxT1u-E10xU0-WBrCTrpnNw                                y1p_-3chavxcoKmr_bNkVfnouZ0hGM68L1K7K-bncZqxdChy5_DngaEOxT1u-E10xU0-WBrCTrpnNw   

Onun saadetli kalbi ashabın kalbine aksetmiştir. Efendimiz (A.S.) güzel haliyle ashabının
batıni hallerini güzelleştirmiş, tatlı diliyle de zahiri işlerini düzenlemiştir. Onlara hem hal,
 hem de dil lisanıyla sohbet etmiştir. Kendisiyle olanlar derece derece ona benzemiştir.
 Zaten sohbetteki hedef, sohbetine girilen kimsenin boyasıyla boyanmaktır.
 İstenen budur. Gözle görmek kalbe öyle etki eder ki, bin haber, bir nazar kadar sonuç
vermez.Onun için Efendimizi bir kere görenler, bin kere siret ve sahih hadis kitaplarını
okuyanlardan daha çok bilgi ve sevgi sahibi olmuşlar. Rasulullah (A.S.) Efendimizin öyle
 bir manevi cazibesi ve dışa yansıyan güzelliği vardı ki, müşrikler Mekke’ye gelenleri
o nurlu yüz ile karşılaştırmamak için şehrin dışına adamlar yerleştirip, yalan yanlış
haberlerle geleni geri göndermeye çalışıyorlardı. Müşriklerin kalp gözleri kördü,
 ancak başlarında kalan azıcık akıl kırıntısı ile Hz. Peygamber’in sohbetine katılmanın
kalpleri nasıl fethettiğini fark edebiliyorlardı.Nakıs olanlar, kamil insanlara baka baka
önce noksanlıklarını görürler. Sonra güzelin ne olduğunu öğrenirler. Peşinden iyiliği sever,
 iyi insan olmaya niyetlenirler. Güzel olan çeker, kuvvetli olan etkiler.
 y1p_-3chavxcoKmr_bNkVfnouZ0hGM68L1K7K-bncZqxdChy5_DngaEOxT1u-E10xU0-WBrCTrpnNw                              y1p_-3chavxcoKmr_bNkVfnouZ0hGM68L1K7K-bncZqxdChy5_DngaEOxT1u-E10xU0-WBrCTrpnNw     
İnsan fıtratı gördüğüne meyleder. İyileri gören kimsenin kalbinde iyi duygular
yeşerir, kötülerle oturup kalkanın içinde ise kötülükler beslenir.
 Göz gönlün penceresidir, kulak kalbin habercisidir. İnsan devamlı gördüğü
ve işittiği şeylerin esiridir. Bunun için Cenab-ı Hak, “Sakın zalim ve günahkar
kimselere yaklaşmayın, yoksa size de ateş dokunur.” (Hud/113) buyurarak,
kötülerle aynı mecliste olmak bir yana, onlara yakın olmanın bile nasıl kötü sonuç
vereceğine dikkat çekmiştir. “Kalpleri birbirine benzedi” (Bakara/118)
ayeti de aynı fikri paylaşan ve aynı atmosferde yaşayan insanların
benzer tavırlar sergilediğini göstermektedir.İlahi sevgi ve güzel ahlakı elde
 etmek için Yüce Rabbimiz en kısa yolu şöyle gösteriyor: “Sadık kullarımla beraber   
olun!” (Tevbe/119)İnsan bir kimse ile beraber olmaya devam ederse, önce onun
 halinerıza gösterir, sonra onun tarafına meyleder, peşinden kendisini taklit eder.
Bütün bunlar sohbet ve beraberliğin sonuçlarıdır. Hz. Rasulullah (A.S.):
“İnsan arkadaşının dini ve gidişi üzeredir; bunun için herkes kiminle
arkadaşlık ettiğine iyi baksın” (Tirmizî) buyurarak insanın insanı
 nasıl etkilediğini bildirmiştir.
y1p_-3chavxcoKmr_bNkVfnouZ0hGM68L1K7K-bncZqxdChy5_DngaEOxT1u-E10xU0-WBrCTrpnNw                                 y1p_-3chavxcoKmr_bNkVfnouZ0hGM68L1K7K-bncZqxdChy5_DngaEOxT1u-E10xU0-WBrCTrpnNw
 Tasavvufta, kamil mürşidle sohbet, terbiyenin temelidir
 Peygamber varisi olan kamil mürşidler, Hz. Rasulullah (A.S.) Efendimizin
 nazarla terbiye ilmine de varis olduklarından müridlerini sohbet ve nazar yoluyla
terbiye ederler. Bu muttaki insanlara Allah tarafından özel bir nur verilmiştir.
O nur ile yaşar, o nur ile bakarlar.Nur ve sevgi bütün vücutlarına yayılmıştır.
Bu vücut, ayet-i kerimede belirtildiği gibi (Âl-i İmran/191) her durumda Yüce Allah’ı
 zikreder bir hale gelmiştir. Kamil insanın kalbi, eli, dili, gözü, kulağı yani bütün
varlığı Allah’ın sevgi ve rahmeti içinde ayrı bir güzellik kazanmıştır. Bu hal,
Yüce Rabbimizin sevdiklerine verdiği özel ve yüce bir ikramdır.
Meşhur bir kudsi hadiste, velilere verilen bu devlet şöyle anlatılmaktadır.
 Allahu Tealâ buyurur ki: “Ben bir kulu sevince, onun gören gözü, işiten
kulağı, konuşan dili, tutan eli, yürüyen ayağı olurum.”
 (Buhari, İbnu Mace) İşte tasavvufta bahsedilen sohbet,bu sıfatlardaki 
kamil bir insanın nazarı altına girmektir.Kamil insanın meclisine katılan kimse,
ilahi sevgi ve rahmetin altına girmiş olur. O rahmet ve nur kalbe girince kalp açılır,
genişler, içine Allah sevgisi girer, kalbin katılığı gider. İnsanın aklı da bu nurdan
nasiplenir; düşünür, iyiyi kötüyü kolayca anlar. Gönül güzel işlere koşar,
 kötülükten nefret etmeye başlar.Velinin nazarı altına girmek,
 onun meclisine girmek demektir. Onun vücudunun her tarafı
etrafına nur saçar, sevgi yayar. Mürşidin meclisinde arkada duran ile önde
oturanın bir farkı yoktur. Herkes cemaatin üzerine inen rahmetten nasiplenir.
 Bu, Allahu Tealâ’nın
 Ümmet-i Muhammed’e bir hediyesidir.Velilerdeki nur ve feyiz her kalbe ilaçtır.
y1p_-3chavxcoKmr_bNkVfnouZ0hGM68L1K7K-bncZqxdChy5_DngaEOxT1u-E10xU0-WBrCTrpnNw                                y1p_-3chavxcoKmr_bNkVfnouZ0hGM68L1K7K-bncZqxdChy5_DngaEOxT1u-E10xU0-WBrCTrpnNw
 Kadın-erkek her insan bu ilaca sahip olmak için irşadla görevli kamil insanların meclisine
katılmaları gerekir. Kamil insanı duymak değil, bizzat görmek gerekir. Ancak bu işte aslolan
 kalbin sevgisi ve sadakatıdır. Kibirli insanlar ve kendisini kamil gören kimseler,
 salih insanların sohbet ve beraberliğinden istifade edemezler. Büyükler, “benlik bu yolda
en büyük engeldir.” demişlerdir.Şah-ı Nakşibend Hz.leri, sohbetin önemini şöyle ifade etmiştir:
“Bizim tarikatımızın esası mürşidle sohbettir. Havette gizli şöhret arzusu, şöhrette afet vardır.
 Hayırlı olan iş, halkla Hak yolunda beraber olmaktır. Mürşidin sohbetine devam ede ede
hakiki imana ulaşmak nasib olur.” (Cami) Kamil mürşidle sohbet ve beraberliğin bir diğer
şekli gönül beraberliğidir. Bunun mekan ve zamanı yoktur. Her zaman ve her yerde olabilir.
 Buna tasavvufta “rabıta” denir ki, onu ayrı bir sohbete  işleyeceğiz, inşaallahu tealâ.
 

Image Hosted by ImageShack.us ALANINA EKLEMEK ISTERSEN BLOG ALA BAS SENIN OLSUN
          who's online      

 

ﻬஐ♥ ﷲ ♥ஐﻬALTIN SILSILE (SADATI NAKŞİBENDIYYE)ﻬஐ♥ ﷲ ♥ஐﻬ

 

ﻬஐ♥ ﷲ ♥ஐﻬALTIN SILSILE (SADATI NAKŞİBENDIYYE)ﻬஐ♥ ﷲ ♥ஐﻬ

y1px9625i1kvanheh7rmr12xt3y1px9625i1kvanheh7rmr12xt3

yeni3qz2
Kainatin efendisi alemlere rahmet
Sendedir sefkat sefaat ve merhamet
Ahir zaman ümmetine kiliver bir medet
Ya Mustafa Ya Mahmud Ya Ahmedul Muhammed.
rosesbarlb5
Resule sadik kisi nefsinden bihaber
Ezelde dost yazmis onu ilahi kader
Mekke’de magarada Medine’de beraber
Ikinin ikincisi Ya Siddiki Ekber
rosesbarlb5
Ol Habib’ten övgü alan Farisiler reisi
Sahabeler icinde askla yanan birisi
Resul-i Zisanin hem Siddikin varisi
Ehli Beyte layik Ya Salmani Farisi
rosesbarlb5
Iman ve takvada görülmemis bir metanet
Sende mevcut idi ask ve muhabbet
Salmanul Hayr’dan aldin icazet
Ebubekir torunu Ya Kasim bin Muhammed
rosesbarlb5
Ilim ehli yolunda ettiler sefer
Aydinlatmak icin ümmeti oldun bir fener
Senin kapinda oldu Numan muzaffer
Ehli Beytin soyu Ya Imami Cafer
rosesbarlb5
Tarikat yolunun büyük imami
Tasavvufla süslemis dini islami
Hakki konusur sevmez idi bos kelami
Allah’in velisi Ya Beyazidi Bestami 
rosesbarlb5
Gavsu Zaman gönüller fatihi
Zühd vera hem takva sahibi
Heybet ve cemali Ömer timsali
Ya Ebul Hasen Ali Harkani
rosesbarlb5
Kutbiyet makami ona aitdi
Zikir ve sohbette hem üstad idi
Zamanin Gavsuna hem talip idi
Seyhül Azam Ya Fadul Ali Farmedi
rosesbarlb5
Horasan sehrinin büyük sultani
Feyiz aldi senden Kadiri Geylani
Hayran kaldi sana Muhyiddini Arabi
Ortadogu Hakani Ya Yusuf el-Hemadani
rosesbarlb5
Hizirdan aldin zikir telkini
Sensin ilk ceken hafi zikrini
Hakka verdin vuslat icin kalbini
Hizir’in evladi Ya Abdulhalik el Gücdevani 
rosesbarlb5 
Artmis idi halkin gaflet kirleri
Bu yüzden vurdun kalbe hem cehri zikri
Ayyüzlü hilal kasli gözleri iri
Hakikat bahcesinin nuru Ya Arifer Rivegeri 
rosesbarlb5 
Tasavvuf yolunun tek öz evi
Seriata vururdun bütün ölcüleri
Sahabeyi andirir her halleri
Zamanin gözbebegi Ya Mahmudel Fagnevi
rosesbarlb5
Hakk suyuyla yogrulmus onun bedeni
Dogru yola getirmis Hakka isyan edeni
Kendine rehber kilmis Resulun izinden gideni
Vuslat yolunun eri Ya Azizan Hace Ali Ramitani
rosesbarlb5
Sen o büyük imamin müjdecisi
Zamanin bir tek incisi
Sana asik buhara beldesi
Sahlar babasi Ya Muhammed Baba Semmasi
rosesbarlb5
Güres meydaninda pehlivan bir ehli hal
Ceddi Resul sanki süzme bir bal
Seni anlatmaya yetmez Lisani kal
Magrifet sultani Ya Seyyid Emir Külal 
rosesbarlb5
Sen Sahlar sahi veliler serdari
Asiklar velisi gönüller nigari
Sana tabi olan iki cihan bahtiyari
Ya Sahi Naksibend Bahauddini Buhari 
rosesbarlb5
Gönüller sana asik sana giriftar
Kullar icin Allaha olmussun medar
Nefsine karsi daimi haydar
Sahin damadi Ya Alauddini Attar
rosesbarlb5
Bir meczup onun ilahi rehberi
Hacegan yolunda buldu serveri
Anlatilamaz olmus tasavvufta ki medhi
Cani Hakka veren Ya Yakup el-Cerhi 
rosesbarlb5
Ölü kalpleri dirilten bir yar
Nice üstadlarin medhine mazhar
Hakk’a varmayi halka hizmette arar
Hizmet Sultani Ya Ubeydullah Ahrar 
rosesbarlb5
Hindistanda yetismis büyük bir abid
Nice haller ihsan etmis o yüce Mabud
Taskente varinca olmus hem said
Edep ve haya eri Ya Muhammed Zahid 
rosesbarlb5
Ask ve riyazet ile ol Hakk’a eris
Hizir ile sohbeti hem alis-veris
Harebeden dergaha latif bir esis
Cezbe ve muhabbet Sahi Ya Muhammed Dervis 
rosesbarlb5
Abidlik ve zahidlikte bulunmaz dengi
Daimi nefsi ile olmus cengi
Nur Yüzlü münevver esmer idi rengi
Feyiz ve nisbet sahibi Ya Hace Emkengi
rosesbarlb5
Kabil sehrinden bir cemal-i mah
Iki Alemdede kanatli bir sah
Daha genc yasta seyr-ü lillah
Cennet Sultani Ya Muhammed Bakibillah
rosesbarlb5
Kayyumi zaman müceddidi el-fi sani
Uzun boylu esmer yüzü nurani
Ulul azim bir mürsid hem gavsu zamani
Ya Ahmed-el Farukiyyil Serhendi Imami Rabbani
rosesbarlb5
Daha cocuk iken ne olacagi malum
Büyük müceddid buyurmus biricik oglum
Gecen ibadet taat gündüzün daimi saum
Ürvet-ül Vuska Ya Muhammed Masum
rosesbarlb5
Asalet ve heybet sahibi bir mümin
Bir ney sesinden istigrak ile teskin
Habibullaha benzer batin ve zahirin
Muhyi sünneti Ya Seyh Seyfuddin 
rosesbarlb5
Ilimde derya zahiri ve batini
Boyun büküp canana vermis kendini
Yakip kül etmis nefs denen bendini
Kutbi Zaman Ya Seyyid Muhammed Nur el-Badvani 
rosesbarlb5
Bir teveccüh ile Allah’a vasil olan
Nice makamlar gecip kalbi ask ile yanan
Ilahi kudret denizinin dibine dalan
Sehidler Babasi Ya Mazhari Can-i Canan
rosesbarlb5
Mujdeledi seni ol Haydari Ali
Hayran kaldi sana zamanin mesayihi
Kesfettin sen kalplerdeki cevheri
Allahin nazli kulu Ya Abdullahi Dehlevi
rosesbarlb5
Hindistandan Anadoluya getiren emaneti
Dehlevide buldun o ilahi tadi
Sana verildi tüm iklimlerin irsadi
Zulcenaheyni Ya Mevlana Halid-i Bagdadi 
rosesbarlb5
Senin ceddin Paki Rasulallah
Sana büyük nimetler vermis Allah
Muhabbet yolunda bulmus felah
Geylaninin Torunu Ya Seyyid Abdullah 
rosesbarlb5
Ilim ve taatle gönül vermis Allah’a
Hakki ile varis olmus Rasulallah’a
Irsadin yayildi kafkaslardan taa Misir’a
Takva Sultani Ya Seyh Seyyid Taha
rosesbarlb5
Sensin bu yolun biricik Gavsi
Seriat ve tarikatin büyük reisi
On yil tasavvufi ilim Hizir ile uveysi
Gavsi Hizani Ya Seyh Seyyid Sibgatullah Arvasi 
rosesbarlb5
Dünyadan menetti seni aski ilahi
Allah’a vasil eden nice saliki
Sensin geri ceviren müceddidligi
Sahibul Zühd Ya Abdurrahmani Tagi
rosesbarlb5
Ilim aldi senden Said-i Nursi
Nurun ile aydinlattin hem Bitlisi
Büyük bir imana sahip idi kendisi
Üstadlarin üstadi Ya Seyh Fethullah-i Verkanisi 
rosesbarlb5 
En büyük oglusun Seyda-i Tagi’nin
Risali-i Nurda gecmis hem senin ismin
Rus harbinin büyük gazisisin
Hazreti Sani Ya Muhammed Diyauddin
rosesbarlb5
Zamanin Sahisin maddi ve manevi
Hakka kullukta buldun Raza-i ilahi
Sen gönüller sultani hem serveri
Sah-i Hazne Ya Ahmed-ül Haznevi 
rosesbarlb5
Kalemler yazamaz diller söyliyemez seni
Haznenin ocaginda pismis bedeni
Aski ile yakmis tüm sofilerini
Sultanil Cazibin Ya Seyyid Abdulhakim el Hüseyni
rosesbarlb5
Cennete dönüstürdün sen o menzili
Asik ettin Allaha izinden gideni
Sarhoslari delileri isyan edenleri
Hakka ulastirdin Ya Seyyid Muhammed Rasid el Hüseyni 
rosesbarlb5
Aska boyandi senin ile Menzil diyari
Kisa bir zamanda geldi dünyanin bahari
Rasuli Kibriyanin sebebi iftihari
Gavsu Sani Ya Seyyid Abdulbaki el Hüseyni Buhari
rosesbarlb5
EbuBeKiR MENZIL NETTEN ALINTIDIR

Image Hosted by ImageShack.us ALANINA EKLEMEK ISTERSEN BLOG ALA BAS SENIN OLSUN
          who's online       

 

Etiket Bulutu