Dayan be gönlüm!. Bîçâre değilsin Yaradan sana yâr. Kimsesiz değilsin, yanında "Kimsesizler kimsesi" var! Biliyorum! Sığmazsın hiç bir yere bu sevdayla, dünya sana dar! Ama dayan gönlüm! Dayan ki her gecenin mutlaka bir sabahı var!.

 y1p-LphkRv2f1PuDyosTA3648VehMenIeOOJsWMjXWvNgbTExaOw-FoX9N5Sl4Vov_N6qrSf7AVaMQ  
   M.Saki Erol
  
   Şerefli dinimiz İslâm, insanı mükemmelleştirme hedefinin yanı sıra, toplum düzenini mükemmelleştirmeyi de hedef alır. Huzur ve barışın hakim olduğu bir toplum yapısı içinde,
 insan olma şuuruna ermiş fertlerin yaşadığı bir dünya kurmayı gaye edinir.
 Bu açıdan İslâm, evrensel bir insanlık davasıdır ve bütün insanlığa ırk,
 cins ve kabile taassubundan tamamen uzak idealler sunar. Bu davada yegane bağ
Yaratıcı’ya kul olma bağıdır. Kavmiyet bağının ve her tür taassubun yerini,
 insanın varoluş gayesini gerçekleştirmeye yönelik inançlar bütünü almıştır.
   Bu hedefe giden yolda İslâm, toplumların ve çeşitli insan gruplarının birliğini
sağlayan prensipler getirmiştir. Bir taraftan fertlerin ve milletlerin güvenliklerini
garanti altına alırken; insanlar arası ilişkilerde de tam bir güven ortamı oluşturmak
için verilen sözleri, yapılan sözleşmeleri ve her türlü karşılıklı muameleyi
 düzenleyen esaslar koymuştur.
120j7m1
   İslâm, bu meyanda öyle bir adalet kavramı öngörür ki, her fert, her toplum,
 her millet bu kavram içinde güvenle yerini bulur. Çünkü İslâm’ın öngördüğü
 adalet,istek ve heveslere göre yön değiştirmez, akrabalık bağlarına göre ayarlanmaz,
 zengin-fakir ayırımı yapmaz, kuvvetli-zayıf farkı tanımaz. Kısaca, herkesi ve herşeyi
tek bir ölçüye göre değerlendirir. İşte o ölçünün adı ‘hak’tır. Denilebilir ki,
İslam’ın getirdiği hayat düzeninin ana kaidesini adalet kavramı oluşturur.

   Mukaddes Kitabımız Kur’an-ı Kerim’de, fert ve toplum olarak aşırılıklardan,
 azgınlıklardan uzak kalmanın, itidal ve adalet üzere bulunmanın önemi üzerinde
 titizlikle durulur, adaletin bir kemâl sıfatı olduğuna dikkat çekilir. Adalet,
bizatihi Cenab-ı Allah’ın kelâmının özelliklerindendir. Ve insanın,
Allah nezdinde en üstün değer ölçüsü olan takvaya ulaşabilmesinin yolu,
 sözünde ve işinde adaletli olmasından geçer.
   Adalet, Allahu Tealâ’ının bütün aleme verdiği mükemmel dengenin bir unsuru,
O’nun alemleri kuşatan lütuf ve cömertliğinin insanlar üzerindeki bir tecellisidir
. Gerçekten de, kainatın her alanında mükemmel bir denge vardır. İnsanın ferdî ve
sosyal hayatın her alanında bu nizamı koruması gerekir.
 İşte kaynağı Kur’an ve Sünnet olan adalet, insan hayatında bu dengeyi kurar.
 Toplumlar ve insanlar arası ilişkilerin sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlar.
 Peygamberlik vazifesinin başlıca gayelerinden biri de,
adalet ilkelerine dayalı bir toplum düzenini kurmak değil midir?
120j7m1
   İslâm’ın öngördüğü adalet, kanun ve yönetmeliklerden önce ferdin kendi iç
dünyasında başlar. Yaratıcısıyla devamlı irtibat halinde bulunan mümin, manevi
 melekelerinin gelişmesiyle kendi iç dengesine ve dışa yansıyan yönüyle de üstün
ahlâka kavuşur. Yani insan ruhunun başlıca özellikleri olan düşünce,
öfke ve arzu gücü, üç temel fazilete dönüşür: Hikmet, şecaat ve iffet…
 İşte ferdin adaleti bu üç temel faziletin sonucu olarak ortaya çıkar ve
onların hepsini kapsar.   Adil olma sıfatını kazanmış müminlerin oluşturduğu
toplumlarda, hukuk önünde herkes eşittir. Hükümler sevgi ve nefretlere göre verilmez;
 kültür, bilgi ve mevki farklılıkları kesinlikle bir ayrıcalık sebebi değildir.
 Bu sebeple, müslümanların ilahi emir ve tavsiyelere bağlı kaldığı dönemlerde
yeryüzü adaletle dolup taşmıştır. Yeryüzünde başka hiçbir sistemin,
 düşmanlara ve nefret edilen insanlara karşı İslâm’ın öngördüğü mutlak adaleti
 garanti edebilmesine imkan yoktur. Ve buna hem tarih, hem günümüz hem
de birçok batılı düşünür şahitlik eder.

   Eğer gerçekten inananlardan isek, İslâm, hüküm verirken sadece Allah için
hareket etmemizi, münasebetlerimizi O’nun rızasına uygun bir biçimde tanzim
etmemizi ve yine Allah için doğru şahitler olmamızı emrediyor:
   “Allah, insanlar arasında hüküm verdiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder.
” (Nisa/58). Ve “Allah, zalimleri sevmez.” (Âl-i İmran/56).
   Bizzat varlığıyla alemler için bir denge olan, hayatıyla insanlığa gerçek adaleti
 öğreten o büyük Peygamber de ne güzel teşvik ediyorlar:
   “Hükmünde, yönetimi ve velâyeti altındakilere adil davrananlar, Allah katında
 nurdan minberler üzerinde olacaklardır.” (Müslim).
   “Adil idareciler, mahşer yerinde Allah’ın büyük lütfuna ve himayesine
kavuşacak olanların öncüleridir.” (Buharî).
120j7m1
   Cenab-ı Mevlâ, insanın haklarını korumanın, hayatın her merhalesinde hakkı
ve adaleti yaşatmanın farz olduğunu bildirirken, haysiyetli bir hayatın ancak
adaletin ayakta tutulmasına bağlı olduğuna da işaret ediyor. İnsanlar arasında
 adalet güneşinin parıldamadığı bir toplumda, dinden, ahlâktan, ibadet ve taattan
söz etmek ne derece anlamlı olabilir? Çünkü amellerin bir hedefi de zulümden
 uzak tutmak, kötülükleri engellemek ve bütün varlıkların haklarına riayeti sağlamaktır.
   Artık bize düşen, Rabbimiz’le irtibatımızı kuvvetlendirip, evvelâ kendi iç
alemimizde dengeyi bulmak ve adil sıfatına kavuşmaktır. Sonra da evimizden
başlayarak, bir şekilde yolumuzun kesiştiği herkese adaletli olmak ve bütün
varlıkların haklarına riayet etmektir.

   İnsanlar arası ilişkilerde hak ve vazifelerimizi sorup öğrenmek, hepimiz için mutlaka
 yerine getirmemiz gereken bir vazifedir. Ayrıca inanıyorum ki eğer okuyup
öğrenirsek, Hz. Peygamber (A.S.)’ın bütün hayatı, Ashab-ı Kiram’ın
uygulamaları ve Allah dostlarının titizliği bu konuda gönüllerimizi
teşvik edecektir.
   Allah bizleri adaletten ve adil insanlardan ayırmasın.
   Allah’ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun.

Image Hosted by ImageShack.us ALANINA EKLEMEK ISTERSEN BLOG ALA BAS SENIN OLSUN

          who's online      

 
 

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

Etiket Bulutu

%d blogcu bunu beğendi: