Dayan be gönlüm!. Bîçâre değilsin Yaradan sana yâr. Kimsesiz değilsin, yanında "Kimsesizler kimsesi" var! Biliyorum! Sığmazsın hiç bir yere bu sevdayla, dünya sana dar! Ama dayan gönlüm! Dayan ki her gecenin mutlaka bir sabahı var!.

Archive for Eylül 24, 2008

AREFEGÜNÜNÜM ÖNEMİ

Her sene iki arefe günü yaşanır. Bunlardan birisi Ramazan arefesi, ikincisi de Kurban arefesi. Esas olan, kelime anlamına da uygun olanı Kurban Bayramı arefesidir. Bununla birlikte her iki arefe gününe verilecek ehemmiyet, sevabından istifade edilmesi açısından önemlidir.

Arefe gününün faziletini bir kaç cümle ile beyan etmek istiyorum:
Katâde İbni Numân radıyAllah (c.c.)u anh anlatıyor: 
   
“Resûlullah Aleyhissalâtu Vesselâm’ın ‘Arefe günü oruç tutan kimsenin, önündeki bir yıl ile geçmişteki bir yıllık (küçük) günahları mağfiret olunur’ dediğini işittim.”

Arefe günü ve gecesinin fazileti büyüktür. Arefe gecesinin fazileti bir hadis-i şerifte şöyle ifade buyrulmuştur:

“Arefe gecesi yapılan duâlar reddolunmaz ve Arefe gecesi yetmiş rahmet kapısı açılır.”1

Resûlullah bir defasında da “Arefeye tazim ve hürmet ediniz ve onun bereketinden büyük pay alınız. Bu gece kılınan namazın bir rek’atı, Cenâb-ı Hak indinde bin rekattan daha sevgilidir”2 buyurmuştur.

Arefe gününün fazileti hakkında Ebû Hureyre’nin (r.a), Peygamber Efendimiz’den naklettiği bir başka hadis-i şerifte “Arefe gününe hürmet ediniz, onu aziz ve kıymetli tutunuz, çünkü Arefe günü Cenâb-ı Hakk’ın indinde aziz ve muhteremdir”3 buyrulur.

“Arefe günü, hayır günüdür, rahmet günüdür, bereket günüdür, magfiret günüdür, bayramımızdır.”4

Arefe gününün faziletiyle ilgili olarak Ebû Hureyre şöyle nakleder:

“Bir Arefe günü, Resûlullah (asm) tebessüm etti, mübarek dişleri göründü. Ben de:

‘Ya ResûlAllah (c.c.), bugün tebessüm ettiğiniz gibi hiç bir zaman tebessüm ettiğinizi görmedim. Bunun sebebi nedir?’ diye sordum.

Buyurdular ki:
Cenâb-ı Hak, bugün, hacılar üzerine o kadar rahmet ve mağfiret indirdi ki, şeytanı gördüm inliyordu, feryat ediyordu ve başına toprak saçıyordu. Bu büyük rahmet ve mağfiret karşısında onu bu halde gördüğüm için tebessüm ediyorum.’”5

Kişinin, Arefe gününde kendisini haramlardan korumasının fazileti ise, hadis-i şerifte şöyle ifade edilmiştir: “Bir kimse Arefe günü oruç tutar, dilini ve gözünü günahtan korursa, Cenâb-ı Hak onu affeder ve kıyamette arşın gölgesinde bulundurur.”6


Dipnotlar:

1- Ramûzu’l-Ehâdis; No: 4924.
2- Risâle-i Udhiyye; s. 307.
3- Gazali; s. 289.
4- Darimi, Savm, 47.
5- Gazali; s.288. 6- Mutlu, Döğen, Hatip, c. 3, s. 35.


Allahu Teâlâ bazı geceler duaların reddedilmeyeceğini Peygamber Efendimize (sav) bildirmiştir.

Rahmet kapılarının açıldığı dört mübarek gece şunlardır:

1- Fıtr (Ramazan) Bayramı gecesi,

2- Kurban Bayramı gecesi,

3- Terviye gecesi (Zilhicce ayının 8. gecesi),

4- Arefe gecesi, (Isfehani)

Arefe gününü ve gecesini ibadetle geçirmek çok faziletlidir. Saadet-i Ebediyye’de arefe gecesini ibadetle geçirenin cehennemden azat olacağı söylenmiştir.

Allahu Teâlâ bazı geceler duaların reddedilmeyeceğini Peygamber Efendimize (sav) bildirmiştir. . Saadet-i Ebediyye’de arefe gecesini ibadetle geçirenin cehennemden azat olacağı söylenmiştir.


Arefe günü günahlardan uzak kalanın da bağışlanacağı Resulullah (sav) tarafından müjdelenmiştir.

"Arefe günü Resulullahın (sav) yanında bulunan bir genç, kadınları düşünüyor ve onlara bakıyordu. Resulullah (sav) eliyle birkaç defa gencin yüzünü kadınlardan çevirdi. Genç yine onları düşünmeye başladı. Resulullah (sav):

– Kardeşimin oğlu, bugün öyle bir gündür ki, bugünde herkesin kulağına, gözüne ve diline sahip olursa günahları bağışlanır, buyurdu." (Müsned)

Arefe Günü Yapılması Tavsiye Edilenler:

1- Arefe gününün sabah namazının farzından sonra teşrik tekbirleri getirilmeye başlanmalıdır.

2- Arefe günü oruç tutulmalıdır.

3- Arefe gününe hürmet edilmeli, günaha girmemeye dikkat edilmelidir.

4- Arefe günü çok dua ve istiğfar edilmelidir.

5- Arefe günü 1000 âdet İhlas-ı şerif okunmalıdır.

 

http://gavsisanim.spaces.live.com/

Image Hosted by ImageShack.us ALANINA EKLEMEK ISTERSEN BLOG ALA BAS SENIN OLSUN 

          who's online      

Etiket Bulutu