Dayan be gönlüm!. Bîçâre değilsin Yaradan sana yâr. Kimsesiz değilsin, yanında "Kimsesizler kimsesi" var! Biliyorum! Sığmazsın hiç bir yere bu sevdayla, dünya sana dar! Ama dayan gönlüm! Dayan ki her gecenin mutlaka bir sabahı var!.

Archive for Ekim 9, 2009

İLMİ EMANET EDENLER, EMANET ALANLAR

 

 
İLMİ EMANET EDENLER, EMANET ALANLAR
  
   Elvida Ünlü
  
   Hz. Aişe r.a., Rasulullah s.a.v.’in hanımları içinde en genci idi, zekâ ve hafıza kuvvetiyle O’nun talim ve terbiyesinden daha fazla istifade etmişti. İlmiyle müslümanların yolunu ışıtmıştı. Ayrıca babası Hz. Ebubekir r.a.’dan da edebiyat ve tarih bilgisi edinmiştir.
  
   İlim, çölde bir kum tanesiydi. Alemlere rahmet olarak gönderilen Rasul’ün adım atışıydı, göz kapayışıydı. Hüznü, tebessümüydü. Lokması, hırkası, sevdasıydı. Güneşe ve aya değişmediği idi.
   O konuştuğunda susardı ses. Sustuğunda sükûta dururdu alem. Yürüdüğünde yol biterdi. Ve, her hali bir ilmihal. Düşerdi, nakşedilirdi hafızalara. Çöl sıcaklarında kum taneleriyle yazılırdı gönüllere. Sabırla, çileyle, itinayla dokunurdu ilim.
   Rasul’ün her haline vakıf olabilmek, bir kelime fazla duyabilmek için sahabe, pervane misali çırpınıp dururdu. Hele Hz. Aişe r.a. annemiz, Rasul’ün kardeşlerim dediği bizlere bir kelime fazla emanet edebilmek için sorar sorar, izler izler, bekler beklerdi. Ve öğretirdi diz çöküp, diz çökenlere.
  
O’nun Halleri
   Rasulullah s.a.v. Efendimiz ilme verdiği önemi pek çok davranışıyla göstermiştir. Özellikle muhterem eşlerinin ilim sahibi olmalarını da istemiştir. Hanımlarından Hz. Ümmü Seleme r.a. ile Hz. Hafsa r.a. O’nun emriyle okuma yazma öğrenmişlerdir.
   Hz. Aişe r.a., Rasulullah s.a.v.’in hanımları içinde en genci idi, zekâ ve hafıza kuvvetiyle O’nun talim ve terbiyesinden daha fazla istifade etmişti. İlmiyle müslümanların yolunu ışıtmıştı. Ayrıca babası Hz. Ebubekir r.a.’dan da edebiyat ve tarih bilgisi edinmiştir.
   Şüphesiz Hz. Aişe r.a.’ın müslümanlara en büyük faydası hadis ilminde olmuştur. O, Rasulullah s.a.v.’in sözlerini hafızasına nakşetmekle kalmamış, o sözlerin hangi olay ve durumlarda Peygamber Efendimiz’in ağzından çıktığına dair bilgiler de vererek yanlış anlaşılmaları önlemeye çalışmıştır. Ayrıca, pek çok hadisi de kıyas yoluyla muhakeme etmiştir.
   Bir gün Rasulullah s.a.v., kurban etinin üç günden fazla saklanılmamasını emretmişti. Bazı müminler bu emrin sürekli olduğunu düşünmüşlerdi. Fakat Hz. Aişe r.a. bu hükmün geçici olduğunu bildirerek bu hükme dair rivayeti şu şekilde nakletmişti: “Medine’de, kurban etini tuzlar ve Rasulullah s.a.v.’e takdim ederdik. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz, ‘kurban etini üç günden fazla saklamayınız’ buyurdu. Onun bundan maksadı kurban etinin dağıtılması idi.”
   Yine bu konuyla ilgili olarak Hz. Aişe r.a.’a sordular: “Ey müminlerin annesi! Kurban etini üç günden fazla yemek yasak mıdır?” Hz. Aişe r.a.: “Hayır. Fakat önceleri kurban kesenler azdı. Rasulullah, kurban kesmeyenlerin de et yemelerini istediğinden böyle buyurmuştu.”
   Bazı insanlar Kur’an-ı Kerim’i çabuk çabuk okurlar ve Kur’an’ı ne kadar çok hatmederlerse o kadar sevap kazanacaklarını zannederler, bazı insanlar da bir gecede Kur’an-ı Kerim’i hatmederlerdi. Hz. Aişe r.a. bunun hakkında demiştir ki: “O insanların okumaları ile okumamaları birdir. Rasulullah s.a.v. bütün gece ayakta kalırdı. Fakat Bakara, Âl-i İmran ve Nisa Sureleri’nden ileri geçmezdi. Bu üç sure ile gece nihayet bulurdu. O, müjdeye dair bir ayet geldiği zaman onun gerçekleşmesi için Allah’a niyaz eder, bir azap ayeti geldiğinde de Allah’a sığınırdı.”
  

O, Geciktirmezdi
   Ashab arasında kimi zaman vuku bulan bazı anlaşmazlıklar da Hz. Aişe r.a. tarafından halledilirdi. Bir keresinde Abdullah b. Mesud r.a. ile Ebu Musa el Eş’arî r.a. arasında iftar vaktine dair bir anlaşmazlık çıkmıştı. Abdullah b. Mesud r.a. orucunu açar ve derhal akşam namazına dururdu. Ebu Musa r.a. ise iftarını geciktirirdi. Bu durum Hz. Aişe r.a.’a anlatıldı. Hz. Aişe r.a.: “Rasulullah s.a.v. iftarı geciktirmezdi” dedi.
   Peygamber s.a.v. Efendimiz’in devrinde hanımlar da camiye gidip cemaatle namaz kılardı. Camide erkeklerin safından sonra çocukların, çocukların safından sonra da hanımların safları bulunurdu. Peygamber a.s., hanımların mescide gelmelerine engel olunmaması için emir vermiş, “Allah’ın kulları olan hanımları mescitlerden menetmeyiniz” buyurmuştur.
   Fakat Rasulullah s.a.v.’in vefatından sonra müslümanlar refah ve servete erişmiş, kadınlar süs ve gösterişe fazlaca önem vermişlerdir. Bunun üzerine Hz. Aişe r.a., “bugün Rasulullah s.a.v. hayatta olsaydı kadınları mescide gelmekten menederdi” demiştir.
  
Sormak İlim Kapısının Anahtarı
   Rasul-i Ekrem haftada bir gününü hanımların eğitimine tahsis etmişti. Dini bizzat Rasulullah’tan öğrenen Hz. Aişe O’nu dikkatle dinler, bir mesele hakkında kanaat getirinceye kadar o meseleyi araştırır, sorardı.
   İslâmiyet’te komşuluk hakkına riayetin önemi büyüktür. Fakat bir kimsenin pek çok komşusu varsa hangisinin hakkı daha mühimdir, hangisi diğerine tercih edilir? Hz. Aişe r.a.’ın aklına bir gün bu soru takılmış, meseleyi Rasulullah s.a.v.’e sormuştu. O da “kapısı senin kapına daha yakın olanı tercih et” buyurdu.
   Zaman zaman kıyamet gününü düşünüp kim dehşete kapılmaz, kim endişelenmez? Hz. Aişe r.a. da bir gün kıyameti hatırlayıp, “Kıyamet günü bir dost dostunu hatırlamayacak mı?” diye sormuş, bizlere emanet etmek üzere şu mübarek cevabı almıştır: “Ey Aişe! Üç yer vardır ki, oralarda kimse kimseyi hatırına getirmeyecektir. Mizanın önünde, ameller tartılıp terazinin amel gözü ağır veya hafif gelene kadar. Her insanın kitabı sağ veya sol eline verilirken. Sonra, cehennemden bir boyun uzanıp da öfke ile, ‘bana üç sınıf verildi. Allah’a şirk koşanlar, hesap gününe inanmayanlar, cebbar ve çok inatçı olanlar’ derken, hiçbir dost dostunu hatırlamayacaktır.”
   Rasul-i Ekrem s.a.v. bir defa şöyle dua etmişti: “Ey Rabbim! Beni fakir olarak yaşat, fakir olarak öldür, kıyamette beni fakirlerle haşret.” Hz. Aişe r.a., Rasul-i Ekrem’e bunu niçin istediğini sordu. Rasul-i Ekrem s.a.v.: “Fakirler, zenginlerden kırk sene önce cennete gireceklerdir. Aişe! Fakirin gönlünü hoşnut etmeden onu geri çevirme. Bir dilim ekmek olsun ver. Fakiri sev ve onu kabul et.” buyurdu.
   Bir gün Hz. Aişe r.a. Kur’an-ı Kerim okuyordu. Müminun Suresi 60. ayeti okuduğunda durdu, düşündü ve sonra Rasulullah s.a.v.’e müracaat ederek şöyle dedi: “Ya Rasulullah! Rablerine döneceklerinden dolayı yaptıklarını kalpleri titreyerek yapanlardan maksat nedir? Haksızlık, hayırsızlık yaptıkları ya da içki içtikleri için Allah’tan korkanlar mıdır?” Rasulullah s.a.v. buyurdu: “Hayır, Sıddîk’ın kızı! Bundan murad kabul edilmemesinden korkarak namaz kılan, oruç tutan ve sadaka verenlerdir.”
   Bir keresinde Rasulullah s.a.v. şöyle buyurmuştu: “Mutedil hareket ediniz. İnsanları kendinize çekiniz, sevindirici haberler veriniz! İnsanlara cenneti kazandıran amelleri değil, Allah’ın rahmetidir.”
   Hz. Aişe r.a. hadis-i şerifin son kısmını acayip bulmuş; belki günah işlemekten masum olan insanların müstesna olacağını düşünerek Rasulullah s.a.v.’e :
   – Ya Rasulullah, sizin amelleriniz de size kazandırmayacak mı? diye sordu Rasulullah s.a.v. buyurdu:
   – Allah’ın mağfiret ve rahmeti yetişmezse hayır!
  
İlim İsteyen Ne İster?
   Bir gün Rasulullah s.a.v.: “Her kim Allah ile buluşmayı severse Allah da onunla buluşmayı sever. Her kim de Allah ile buluşmayı sevmezse Allah da onunla buluşmayı sevmez” buyurdular. Hz. Aişe r.a. buna karşı:
   – Ya Rasulullah, içimizde ölümü isteyen yoktur. Biz hangi gruptanız? Rasulullah s.a.v.:
   – Ey Aişe! Allah ile buluşmanın yolu ölüm değildir. Bir mümin, Allah’ın rahmeti, rızası ve cenneti dile getirildiğinde Allah ile görüşmeye, buluşmaya bir özlem hissederse, Allah da o kişiye o duygularla karşılık verir. Fakat bir kâfir Allah’ın azabını, gazabını duyduğunda Allah ile buluşmaktan tiksinir. Cenab-ı Hak tarafından da aynı tiksinti ile karşılanır.
   İlim, çölde bir kum tanesiydi…
   Alemlere rahmet olan Rasul’ün her haliydi.
   İzleyerek, sorarak, öğrenip öğreterek bizlere ilmi emanet etti sahabe.
   Ve bizlere bir rahlenin önüne diz çöküp OKU’mak kaldı…
""KİŞİ SEVDİĞİYLE BERABERDİR ” "

 Hz.MUHAMMED(S.A.V.)

Image Hosted by ImageShack.us ALANINA EKLEMEK ISTERSEN BLOG ALA BAS SENIN OLSUN

          who's online    

Etiket Bulutu