Dayan be gönlüm!. Bîçâre değilsin Yaradan sana yâr. Kimsesiz değilsin, yanında "Kimsesizler kimsesi" var! Biliyorum! Sığmazsın hiç bir yere bu sevdayla, dünya sana dar! Ama dayan gönlüm! Dayan ki her gecenin mutlaka bir sabahı var!.

Archive for Ocak 28, 2010

ESMADAN SEVGİLİDEN

https://i2.wp.com/fc08.deviantart.com/fs31/f/2008/230/1/7/Holly_Quran_by_magical_cure.jpg
 
Ne ki SEVDA:Hakka sevdalanmadıktan sonra..Ne ki HAYAT: Hakkı yaşamadıktan sonra
Ne ki KAVGA: Hak yolunda olmayınca..Ne ki ÖLÜM:Şehadet vurmayınca…

اَللَّهُمَّ اِنَّكَ عَفُوٌّ كَرِيمٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّى"Allâhümme inneke afüvvün kerîmün tühibbül afve fâ’fü annî"Allah’ım sen affedicisin, affı seversin, beni affeyle

" اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَاهْدِنِي وَارْزُقْنِي Allah’ım bana merhamet et, afiyet ver, hidayet ver, rızık ver!". 

 

Rahman: Bütün Yaratılmışlar hakkında hayır ve merhameti tercih eden


Rahim: Çok merhamet eden, büyük nimetler veren.


Adil: Herkese hakkını veren,

Afüv: Günahları affedip sâhibini cezâlandırmaktan vazgeçen

Âhir: Varlığının sonu olmadığını belirtir ve insanlara vadettiği sonsuz hayâtı veren

Alîm: Bilgisi sonsuz olan, herşeyin farkında olup en ince noktasına kadar bilen

Aliyy: Yüksek, büyük ve yüce, güçte, bilgide, hükümde, irâdede ve diğer bütün yetkin sıfatlarında üstün olan

Allah: Kendisinden başka ilah olmayan "O" ilah. El-İlah’dan türemiştir.Diğer isimleri kapsar.

Azîm: Çok yüce ve sınırsız ve kayıtsız büyüklük, üstünlüğün tek sâhibi, pek azametli olan, yüce.

Azîz: İzzet sâhibi, mağlup edilmesi imkânsız olan, her şeye galip olan.

Bâis: Ölüleri dirilten, her canlıyı ölümünün
ardından yeniden dirilten.

Bâkî: Süreklilik sâhibi, sonsuza kadar kalan, sonsuz.

Bâri: Yarattıklarını temiz ve sağlam bir nizâm üzere yaratan, olgunlaştırarak
birbirinden farklı niteliklerde meydana getiren, âzâ ve cihazını birbirine uygun yaratan.

Basîr:Herşeyi her yönüyle eksiksiz gören, yarattıklarına da görme duyusunu veren.

Bâsit:
Her hayrı veren, lütuf ve rahmetini kullarına yayan, dilediğine bolluk veren.

Bâtın: Gizli, cisim olarak görülmeyen, varlığı gizli olan, ancak varlığı da kesin olarak bilinendir.

Bedî: Emsalsiz, acâyip ve hayret verici âlemler yaratan.

Berr: İyilik ve güzellik, bağışta bulunma, kullarına yardımcı olma

Câmi: İstediğini istediği şekilde, istediği zaman, istediği yerde toplayan.

Cebbâr: Azamet ve kudret sâhibi, istediğini mutlak yapan, dilediğine muktedir olan.


Celîl: Büyüklük ve ululuğu pek yüce olandır.Güzeller güzeli.

Dâr:
Zarar verici şeyler yaratan

Evvel: Herşeyden önce, öncelerin öncesi, başlangıçların yaratıcısı ve varlığının öncesi olmayan

Fettâh: Kulların her türlü güçlük ve sıkıntılarını açan ve kolaylaştıran

Gaffâr
: Kullarının günâhlarını tekrar tekrar affeden ve çok bağışlayan yüce varlık

Gafûr:
Mağfiret eden, suçları bağışlayan, affeden.

Ganî:  Çok zengin, hiçbir şeye muhtaç olmayan.

Habîr:  Her şeyden haberdâr olan, herşeyin iç yüzünden ve gizli tarafından her yönüyle bilen

Hâdî:  Hidâyete kavuşturan, kulunu hayırla muvaffak kılan.

Hâfıd: Allah’ın emirlerini dinlemeyen, başkalarını beğenmeyen, büyüklenip hak ve hukuk tanımaz zorbaları; rezil, perişan eden.

Hafîz: Muhafaza eden, koruyup saklayan, yapılan işleri bütün ayrıntılarıyla saklayıp, herşeyi belli vaktinde âfet ve belâlardan koruyan.

Hakem: Hikmet sâhibi olan, yaptığı her işte hikmeti gözeten, hükmeden.

Hakîm: Herşeyi inceliğiyle bilip buna göre emir ve yasakları vâzeden, buyrukları ve bütün işleri yerli yerinde olan

Hakk: Varlığı hiç değişmeyen, hiç yok olmayan ve gerçek olan.

Hâlik:
Yaratıcı olan, yokdan var eden.

Halîm: Acele etmeyen, günahkârların cezâsını vermeye güç yetirdiği onlara yumuşak davranarak cezâlarını geriye bırakan, hilmi çok olan

Hamîd: Çok övülen, övgüye en çok layık olan.

Hasîb: Herkesin yaptıklarını tâkdir eden, yapılanları bütün ayrıntılarıyla bilip her insanı hesâba çekerek yaptığının karşılığını veren

Hayy: Ezelî ve ebedî diri olan, uyuklama, yorulma gibi noksanlıklardan uzak olan.

Kayyüm: Herşeyi sonsuz kudreti altına alan, bu kudretiyle kuşatıp kavrayan, herşeyi emri altına alıp tutan

Kadir: Kudret sâhibi, tükenmez kudreti olan, istediğini dilediği gibi yapmaya muktedir olan

Kahhâr: haddi aşanları çok şiddetli kahreden.

Kaviyy: Kudretli, güçlü ve sınırsız kuvvet sâhibi olan

Kayyûm: Yarattıklarının işini çeviren, her işleneni bilen, evveli olmayan.

Kebîr: çok büyük

Kerîm: Cömert, kerem sâhibi; muktedirken affeden, cömertlik duygusunu veren, va’dini yerine getiren, çok ikrâm edici

Kuddûs:Her türlü hatâ, gaflet ve âcizlikten, eksiklikten uzak, mutlak kemâl sâhibi

Latîf: En ince işlerin bile bütün inceliklerini bilen, nasıl yapıldığına nûfuz edilemeyen en ince şeyleri de yapan

Mâcid: Ulu ve cömert, şânı yüce anlamlarını taşımaktadır. Kadri ve şânı büyük, kerem ve müsamahası bol.

Mâlik-ül Mülk:
Mülkün ebedî ezelî sâhibi.

Mâni: Bâzı şeylerin meydana gelmesine müsâde etmeyen, engelleyen.

Mecîd: Şan, şeref, büyüklük ve kudretinden dolayı yüce olan ve güzel işlerinden dolayı da sevilip övülendir. Şeref, ancak kendi emir ve yasaklarına uymakla elde edilebilir (Hud, 11/73). Şanı, şerefi çok üstün olan.

Melik: Mülkün sâhibi, mülk ve saltanatı devamlı olan.

Metîn: Metânetli, kuvveti çok şiddetli olup hiçbir iş zor gelmeyen, pek güçlü demektir.

Mu’ahhir: Herşeyden sonra yine var olan; O’na uymayanları zelîl edip arkada bırakan, istediğini geri koyan

Mucîb: O’na yalvaranların isteklerine icâbet eden ve karşılık verendir, teklifleri bilen

Muğnî: Dilediğine zenginlik veren, ihtiyaçlarını gideren, zengin kılan.

Muhsin: Çokça veren, sonsuz düşünülse bile herşeyin sayısını her yönüyle bilen

Muhyî: Dirilten, canlandıran ve hayat veren

 


 

 
KİŞİ SEVDİĞİYLE BERABERDİR ” "

 
Hz.MUHAMMED(S.A.V.)

Image Hosted by ImageShack.us ALANINA EKLEMEK ISTERSEN BLOG ALA BAS SENIN OLSUN

      who's online  

Etiket Bulutu