Dayan be gönlüm!. Bîçâre değilsin Yaradan sana yâr. Kimsesiz değilsin, yanında "Kimsesizler kimsesi" var! Biliyorum! Sığmazsın hiç bir yere bu sevdayla, dünya sana dar! Ama dayan gönlüm! Dayan ki her gecenin mutlaka bir sabahı var!.

Archive for Mart, 2011

“Kalbine bir bak.

Ne kadar çok emelleri var! Ne bitimsiz aşkları var! Ne
usanma…z hayalleri var. Umutların ömrünün sınır çizgisinin çok çok
ötesinde. Emellerin ecelinin eşiğinden çok ötelere uzanıyor. O yüzdendir
herkes ama herkes ecelinin eşiğinde tökezler. Kaçınılmaz sondur bu.
Öldüğüne razı olan yoktur. Son nefesini …alırken,
nefese doyan yoktur. Hangi yaş olursa olsun, ömrün bitişine razı
olduğun bir rakam gösteremezsin. Ayağın takılır ecel eşiğine. Gönlünün
gözü ötelerde gördüklerine kilitlendi diye…Ayağında dar ayakkabılarla
nereye böyle?”

Senai Demirci…

Edep nedir? Edepli olmak ne demektir?

Edep, Arapça bir kelime olup Türkçe karşılığı saygıdır Ancak, o da terbiye manâsına artık Türkçe’ye mâl olmuş kelimelerden biridir

Edep, dine ait prensipler sayesinde ruhta kazanılan ikinci bir fıtrat veya daha geniş manâsıyla ruhun dinle bütünleşerek istikrar kazanmasıdır
Ne var ki her din, insanı edebli kılmaz, İslâm edebli kılar Aslında biz din deyince hemen İslâm Dini’ni kastederiz

Edep, aynı zamanda ihsan mertebesine ermenin de adıdır Yani bütün iş ve mükellefiyetlerimizi Allah (cc) görüyor ölçüsü altında yapmak ve
davranışlarımızda Allah’ı görüyor gibi davranmak; bu da edebte bir ihsan şuurudur

Daha husûsi manâda edep, Efendimiz’in (sav), farz ve vacibin dışındaki davranış ve hareketlerine aynen ittiba ve
yaşantıyı O’nun hayatına göre ayarlama ameliyesidir

Eskiler, bütün bu manâları kastederek edep hakkında nice cevher gibi sözler söylemişlerdir:

Edebtir kişinin daim libası / Edebsiz insan üryana benzer
“Edep insan için bir urba, bir elbisedir edebli olmayan ise, çıplak demektir”

Edep bir tâç imiş Nûr-ı Hudâ’dan / Giy ol tâcı emin ol her belâdan
“Edep, bir tâc dır O tâcı giyen her belâdan kurtulur Sen de belâlardan emin olmak,
kurtulmak istiyorsan daima edebli olmaya çalışmalısın”

ULAŞSAM KURTULUŞTUR KIYINA

Osman Sarı

Bir kelime yazsam kalbim
Şiir ülkesine girsem bir

Adıyla başlasam yaradanın
Sevgiliyi söylesem gülü söylesem

Bir bir devrilir kelimeler
Adın geçer şiirin bir yerinde

Anıt gibi adına diksem bir kelimeyi
Dayansa bu kentin alanı çökmese

Ulaşsam kurtuluştur kıyına
Bulsam kelimeler arasında öpsem adını

GÜZEL BİR DUA

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
Ya Zülcelal-i Vel İkram!Dünya
nimetini, şükredenler ve imanlarının zenginleşmesine vesile kılanlar
için iki cihan hayır ve saadet kaynağı kılıp,
kullarını cömertlikle
sevindiren Kerim Rabbim!..
Aynı nimetleri;
nefsinin arzuları doğrultusunda rezil eden ve şükür bir yana, azgınlık,
isyan ve küfür yollarında kullanma gafletleri içinde boğulanlar içinse
iki cihanda ebedi hüsran sebebi eyleyen Celil-i Mutlak!
Bizi Fatiha
Suresini’n hürmetine sırat-ı müstakim ehlinden eyle..
Gazaba uğrayanlardan,
şükürsüzlerden, dalalete düşenlerden,
asi günahkarlardan olmaktan da
SANA sığınırız..
Bizi Sana emanet ediyorumm…
Her halimizle Seniniz ALLAHIM!
Bizi yapayalnız, çaresiz, mutsuz ve huzursuz eyleme..
İhsan
ettiğin güzel ama fani dünya nimetlerinin hakkını verip
şükrünü de eda
ederek
SENİN rızanan ve muhabbetine vasıl olmayı nasip et..
Bizi bu hayırlarla ve ebedi güzelliklerle şerefyab eyle ne olur!
SEN,
Sana geleni geri çevirmezsin; bizi de elleri boş,
yürekleri sıkıntıyla
burulmuş, hüzünle ruhu yanıp tutuşmuş,
ortalarda bırakma..AMİİİİNNNNN…

Resulullah Efendimiz (s.a.v.) buyurdular;

Mümin Kul Artık Dünyaya Veda Edip Ahirete Yöneldiği Zaman
Yanına yüzleri güneş gibi bembeyaz parlayan melekler gelir.

Yanlarında cennetten getirdiği kefenler ve güzel kokular bulunur
Göz Alabildiği yere otururlar.

Ardından ölüm meleği gelip ölmek üzere olan kişinin
Başucuna oturur, Ona ;Ey Mutmainne olmuş(tevhid ve ihlas ile itaat eden)
Nefis ! çık o bedenden ;Rabb’inin mağfiretine ve Rızasına Kavuş ‘der;

Ruh ,bir su kabından damlayan su gibi çıkıp gider,
Melekler bu ruhu alıp göz açıp kapayıncaya kadar onu cennet kefeni ve
Kokularla süslerler,Ondan ,yeryüzündeki
Kokuların en güzeli saçılmaya başlar…..

Sonra onu dünya semasına kadar getirirler.Kapıların açılmasını isterler
Kapılar açılır,Melekler onu güzel karşılar ve uğradıkları her semadan
öbürüne kadar her tabakadan bir kısım melek yedinci tabakaya
Varıncaya kadar onu teşyi (yolcu) ederler.

Yedinci tabakaya vardıklarında ;
Allahü Teala Meleklerine ;
Onun Kitabına ,İlliyyun’a (Cennete ) gireceklerdendir,diye yazın.
Sonra Onu tekrar yeryüzüne indirin .
Onları topraktan yarattım ,oraya döndüreceğim ve bir kere
Daha oradan çıkaracağım ,buyurur.

Ruh Cesede İade edilir ve iki melek gelir ,
Rabbin kim ? der ,Rabbim Allah ,
Dinin Nedir ? Dinim İslam
Size Gönderilen Kişi Hakkın da ne dersin ?
O (Muhammed Mustafa ) Allah’ın Resulü’dür ,O’na iman ettim
Ve Tasdik ettim ‘der.

Sonra bir ses gelir ;
Kulum doğruları söylemiştir .
Ona ,cennet yataklarından bir yatak serin ;
Cennet elbiselerinden elbiseler giydirin .
Cennete açılan bir kapı açın ki ,oranın güzel kokuları kulumada gelsin.

Kulun kabri göz alabildiğine genişletilir .
Bundan sonra güzel yüzlü güzel kokulu bir adam çıkagelir ,
Ona ,seni sevindirecek bir müjdeyle geldim .
Zira bu gün sana vaad olunan gündür’der.

Adam sorar ; sen kimsin ?
Ben senin salih amellerinim,
Bunu üzerine adam ,

“Ey Rabbim !Bir an evvel kıyameti kopar da ( cennetteki ) aileme ve
Hizmetçilerime kavuşayım ‘ diye dua etmeye başlar

Ya Hû!

Allah’ım Sen Ehadsin; beni nazarında biricik eylemişsin, yakarışım Sanadır, yalnız Sana kulluk ederim…
Allah’ım sen Samedsin. Ellerimden tutan sensin,ihtiyacım yalnız sanadır, yalnız Senden yardım dilerim…
Allah’ım sen doğurmadın doğrulmadın, kimseye benzemezsin sade Sana güvenirim.
Allah’ım denginde yok benzerinde, munezzehsin, mukaddessin… sade Seni İlah bilirim.
Bana beni Sen verdin, beni bende bırakma… Beni Senden uzak eyleme, kendine dost eyle.
Beni Sen benden eyledin, bendimi huzurundan ayırma… Beni bana bend eyleme, kendine bend eyle.. Beni benden iyi bilirsin, bana benden yakınsın.. Beni bana bırakma, kendine kul eyle.
Beni bana bırakma!
Ya İlahe İlla Hû…
Amin

Etiket Bulutu